خدمات وب سایت پرستاری قلب و عروق

در این وب سایت مطالب آموزشی، تحقیقی، بالینی و اخبار مختلف قلب و عروق و همچنین اخبار کنگره و سمینار آتی هم داخلی و هم خارجی ارائه می گردد.

هر هفته یک نوار قلب مورد بررسی قرار می گیرد و تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.

سعی می شود برنامه های آموزشی چند رسانه ای هم در وی سایت قرار گیرد تا شما عزیزان بتوانید درک بهتری از بیماریهای قلب و عروق داشته باشید.