وزیر بهداشت در جلسه ملاقات پرستاران با مقام معظم رهبری:

نقش پرستاران در اورژانس­ها و بخشهای ویژه حیاتی است

نقش پرستاران در تمامی بخش ها به ویژه اورژانس ها و بخش های ویژه مانند ICU-CCU- NICU سوختگی و روان پزشکی بسیار حیاتی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر وحید دستجردی در جمع پرستاران که با مقام معظم رهبری ملاقات کردند با تاکید بر نقش مهم پرستاران در تیم سلامت برای جلب رضایتمندی مردم و رعایت حقوق بیماران گفت :

پرستاری در کشور ما با قدمت 100 ساله و با حدود 100 دانشکده پرستاری و 180 برنامه درسی و تربیت سالانه 7000 پرستار، از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارد و درحال حاضر حدود یکصدهزار دانش آموخته در این رشته شاغل هستند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته که منشاء اثرات عمیقی در وضعیت پرستاری کشور شده است گفت:

با تصویب قانون ارتقای بهره­وری پرستاران و دستور ریاست محترم جمهوری براجرای فوری ا ین قانون، عملاً  طراحی و سیاستگذاری اساسی نظرات مقام معظم رهبری برای ارتقای وضعیت پرستاری و نهایتاً  ارتقای خدمات سلامتی به بیماران انجام شده است .

وی افزود: براساس این قانون ساعات کاری پرستاران بالینی کاهش یافته و نیروهای جدید پرستاری استخدام می­شوند.

وی با اشاره به ارتقای علمی پرستاران و بهیاران با راه اندازی دوره­های کارشناسی ارشد حرفه ای و امکان ارتقای پرستاران در بسیاری از رشته های  تحصیلات تکمیلی و تدوین استانداردهای حرفه پرستاری طی چند سال اخیر اظهار امیدواری کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف تحت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، تلاشها و فعالیتهای بیشتری برای تقویت این قشر ارزشمند و تاثیر گذار انجام شود.


dsfsdf