متخصصان انجمن های مختلف قلب و عروق (ESC, ACCF, AHA, WHF) در یک کار گروه تخصصی تعریف جهانی در مورد سکته قلبی ارائه دادند. در یک موقعیت بالینی همراه با ایسکمی میوکارد معیارهای لازم برای تعریف سکته قلبی شامل موارد زیر می باشد:

1.       صعود و نزول بیومارکرهای قلبی

2.      وجود نشانه های ایسکمی مانند CHEST PAIN

3.     تغییرات بارز نوار قلبی

4.     شواهد بارز تغییرات حرکتی دیواره عضلانی قلب

این کارگروه تقسیم بندی جدیدی برای انواع MI ارائه کرد که به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:

نوع یک: MI مربوط به رخدادهای آترواسکلروتیک

نوع دو: MI ثانویه به ایسکمی در غیر موارد آترواسکلروز

نوع سه: مرگ ناگهانی همراه با نشانه های ایسکمی بدون بالا رفتن بیومارکرهای قلبی

نوع چهار: MI در رابطه با مداخلات تهاجمی کرونری و با استنت گذاری

نوع پنجم: MI در رابطه با جراحی Bypass قلب و عروق

 

 

منبع

 

G.L. Pierpont and E.O. McFalls, Interpreting troponin elevations: do we need multiple diagnoses? European Heart Journal Volume 30 Number 2 January 2009 page 135.