موج اسبورن (Osborne) یا موج J

موج اسبورن به یک موج مثبت در ناحیه نقطه جی یا J point گفته می شود که از شایعترین یافته های هیپوترمی می باشد.

هیپوترمی خفیف

هیپوترمی متوسط

علل دیگر بروز این موج

  • به صورت نرمال در بعضی از افراد دیده می شود.
  • هیپرکلسمی ( بالا رفتن کلسیم خون)
  • هیپرتانسیون مغزی
  • ضربه مغزی شدید
  • خونریزی تحت عنکبوتیه
  • فیبریلاسیون بطنی

رفرنس:  http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/osborn-wave-j-wave/