در این قسمت سئوالات بالینی در حیطه پرستاری قلب و عروق مطرح شده و با استفاده از رویکرد مبتنی بر شواهد برای آنها پاسخ داده می شود.


سئوال بالینی در مورد علائم حیاتی: فشارخون Blood Pressure

سئوال: بهترین روش برای اندازه گیری صحیح فشار با استفاده از روش شنیداری (auscultatory) چیست؟

صحت اندازه گیری BP دستی با استفاده از روش شنیداری بستگی به مهارت فرد اندازه گیر (در این مقاله پرستار) دارد. در این زمینه حداقل دو سئوال مطرح می شود. آیا پرستاران با رتبه و درجه بالاتر از تکنیک درست استفاده می کند؟ آیا یک پرستار با سابقه، صدای کورتکوف (Korotkoff sounds) را تشخیص می دهد؟ بیشتر


با وجود مطالعات کارآزمایی های معتبر و وجود پایه دانش معتبر، سالهاست که در مورد اینکه دوز بالای لازیکس در مقایسه با دوز پائین آن ممکن است موجب اختلال در عملکرد کلیه و حتی کاهش بقای بیماران مبتلا به نارسایی حاد قلبی جبران نشده (decompensated heart failure) شود و همچنین اثرات و کارایی نامعلوم و نامشخص انفوزیون متناوب در مقایسه با انفوزیون مداوم، نگرانی وجود دارد. در یکی از مهمترین این دستورالعمل ها که توسط "ارزیابی روشهای بهینه سازی دیورتیک درمانی (Optimization Strategies Evaluation)" منتشر شده است بیان شده که: چه فوروزماید به صورت دوز بالا (high dose) و دوز پائین تزریق شود و یا چه به صورت متناوب و یا مداوم انفوزیون شود، در هیچکدام از کارآزمایی های بالینی تفاوت معنی داری در تسکین علائم نارسایی کلیه دیده نشده است.


Adherence to the Low-Sodium Diet Plays a Role in the Interaction between Depressive Symptoms and Prognosis in Patients with Heart Failure
Journal of Cardiovascular Nursing, July/August 2009

Background: Although a low-sodium diet (LSD) is important in self-management of patients with heart failure (HF), the impact of LSD on event-free survival has not been investigated. Depressive symptoms predict worse event-free survival, in part, by affecting adherence to self-management. However, there are few investigations of the relationship among depressive symptoms, adherence to the LSD, and event-free survival.

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationships among adherence to the LSD, depressive symptoms, and event-free survival.

Methods: A total of 254 patients (57% male, 62 +/- 14 years, 52% New York Heart Association class III/IV, ejection fraction of 36% +/- 14%) were recruited from outpatient HF clinics in Korea. Twenty-four-hour urinary sodium excretion was collected as an indicator of patient adherence to the LSD. Patients were grouped based on the cut point of 3 g of urinary sodium excretion. Depressive symptoms were assessed by the Korean version of Beck Depression Inventory, and patients were split into 2 groups at the cutoff of the Korean version of Beck Depression Inventory. Event-free survival for 12 months was determined by medical records. Hierarchical Cox proportional hazards regression was used to determine the association of depressive symptoms and adherence to 3-g sodium intake on event-free survival.

Results: After controlling for age, sex, etiology of HF, body mass index, New York Heart Association class, ejection fraction, N-terminal B-type natriuretic peptide, and total comorbidity score, nonadherence to 3-g sodium intake (hazard ratio = 1.56, 95% confidence interval = 1.05-2.32) and depressive symptoms (hazard ratio = 2.21, 95% confidence interval = 1.47-3.33) independently predicted event-free survival. Patients with sodium intake higher than 3 g and with depressive symptoms demonstrated a 3.7 times higher risk for cardiac events compared with patients with sodium intake lower than 3 g and without depressive symptoms

Conclusion: Improvement of adherence to the LSD and treatment for depressive symptoms could improve event-free survival.


آیا تفکر شما انتقادی است؟

با وجود اینکه مسلط شدن در این شیوه تفکر کار بسیار مشکلی است ولی تفکر انتقادی، برای پرستاران یک امر مهم و ضروری تلقی می شود. در این مقاله به طور خلاصه راهکارهایی برای ارتقاء تفکر انتقادی برای شما عزیزان ارائه می شود، به این امید که با استفاده از آن بتوانیم موقعیت های مهمی که در بالین برای بیمارانمان پیش می آید، با درایت و تصمیم درست حل کنیم.

حرف های بزرگ و سخت الفهم

شیفر و رابین فیلد تفکر انتقادی در پرستاری را شامل 11 جزء عاطفی affective و 7 مهارت شناختی cognitive دانستند.

·         اجزاء عاطفی شامل perseverance یا پشتکار، open-mindedness یا بی طرفی، flexibility یا انعطاف پذیری، confidence یا اطمینان، creativity یا خلاقیت، inquisitiveness یا کنجکاوی، reflection یا تامل، intellectual integrity یا یکچارچگی اندیشه، intuition یا بصیرت و بینش، contextual یا وابسته به قرائن و perspective  یا روشن بینی

·         اجزاء شناختی شامل جستجوی اطلاعات منطقی information seeking، توانایی تمایز discriminating، توانایی تحزیه و تحلیل analyzing، انتقال دانش transforming knowledge، پیشگویی predicting، اعمال استاندارد ها  applying standards و استدلال logical reasoning

حرف های راحت الفهم: بشتابید به سوی تفکر انتقادی

1.       اول از همه مطمئن باشید که تفکر انتقادی با تجربه بدست می آید.

2.       ذهن خود را بر موقعیت های جدید باز نگه دارید و در صورت امکان آنها را دنبال کنید.

3.       انعطاف پذیر باشید. به بخشهای دیگر بروید. شیفت های کاری خود را تعویض کنید و همکاران جدید پیدا کنید.

4.       در روبرو شدن با موقعیت های جدید، مطمئن و نترس باشید. از پذیرش چیزهایی که نمی دانید نترسید. حتما سئوال کنید.

5.       صدای درون خود را فراموش نکنید.

6.       از اشتباهات خود و دیگران درس بگیرید.

7.       وقتی گیچ و گنگ و یا دست پاچه می شوید، لحظه ای توقف کنید و درباره موضوع فکر کنید.

8.       در مواقع اضطراری و یا اعلام کد 99، حتما در ذهن خود مراحل کار را مرور کنید.

9.       مهارت های خود را تقویت کنید و به طور مداوم تمرین کنید. مطمئن باشید هر چه بیشتر بدانید، مطمئن تر عمل می کنید.

10.   درباره امکانات و تسهیلاتی که محل مارتان به شمار ارائه می دهد، جستجو کنید.

11.   سعی کنید ارتباط خود را با دیگر همکارانتان اعم از پرستار و غیره حفظ کنید و درباره تجارب خود با همدیگر تبادل نظر کنید. یادتان باشید برقراری ارتباط یک مهارت کلیدی در موفقیت می باشد.

12.   همیشه جلوتر از زمان فکر کنید و عواقب احتمالی کارتان را بررسی کنید.

برای مطالعه بیشتر در زمینه می توانید به لینک زیر (رایگان) مراجعه کنید:

 Nursing Student Stories on Learning How to Think Like a Nurse

 DiVito-Thomas P. Nursing Student Stories on Learning How to Think Like a Nurse. Nurs Educ. 2005;30(3):133-136.

Scheffer BK, Rubenfield MG. A consensus statement on critical thinking in nursing. J Nurs Educ. 2000;39(8):352-359.