آرشیو نکات بالینی

معیار های تشخیص دیابت:

  1. گلوکز خون تصادفی بیشتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر

  2. گلوکز خون ناشتا (بعد از 8 ساعت ناشتایی) بیشتر از 126 میلی گروم در دسی لیتر

  3. اگر گلوکز خون ناشتا بین 100 تا 125 میلی گرم در دسی لیتر بود مرحله قبل از دیابت یا prediabetes می باشد.

  4. هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیشتر از 6.5 درصد (بر اساس انجمن دیابت آمریکا)

  5. سطح گلوگز مساوی و یا بالاتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر بعد از مصرف 75 گرم گلوکز خوراکی (OGTT) OGTT

معیارهای کمکی:

سطح تری گلیسرید بیشتر از 250 میلی گرم در دسی لیتر (مقدار هدف: کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر)

سطح HDL کمتر از 35 میلی گرم در دسی لیتر (مقدار هدف HDL: بیشتر از 45 میلی گرم در دسی لیتر در مردان و بیشتر از 55 میلی گرم در دسی لیتر در زنان؛ مقدار هدف LDL: کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر)

آلبومین بالای ادرار (بیشتر از 20 میکروگرم در دقیقه) می تواند نشاندهنده مراحل اولیه آسیب کلیوی باشد.

Reference

Herman, A. (2012). Type 2 Diabetes: Stopping the Epidemic. Nursing Made Incredibly Easy!, 10(1).

American Diabetes Association. (2012). Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. Diabetes Care, 35 (Supplement).


در مورد موارد زیر از بیمار دچار فشار خون بالا سئوال بپرسید

1.       سن و جنس بیمار

2.       وزن بیمار

3.      عواطف و هر گونه استرس روحی

4.       فعالیت بدنی و شغل وی

5.      اعتیاد به مصرف مواد مخدر و الکل و میزان مصرف

6.       سرگیجه و سبکی سر

7.      تپش قلب و درد در قفسه سینه

8.      خستگی زودرس

9.       سابقه فشار خون بالا در خود و یا خانواده درجه یک

10.    سابقه بیماری مخصوصا بیماری قلبی در خود و یا خانواده درجه یک

11.    سابقه مصرف دارو

12.   وجود سردرد و محل آن